KONTAKTA MIG

Uppgifter jag behöver från dig

  • För- och efternamn
  • Personnummer för RUT-rapportering till Skatteverket
  • Adress dit arbetet ska utföras
  • Hemadress till beställaren, om det inte är samma som arbetsstället
  • Telefonnummer
  • Mailadress

Kontakta mig

Skriv och berättta vad du behöver hjälp med!

 
 
 
 
 

Vi hörs!