Priser och Rut

Framkörningsavgift

80 kr + moms inom Östergarn

150 kr + moms inom Gammelgarn. 

Övriga Gotland: 7 kr/km + moms och inställelsetid.


Skatteverkets information om RUT

Arbete per timme

500 kr + moms. Detta är berättigat till RUT-avdrag med 50% enligt nedanstående text från Skatteverket.

Inget avdrag ges för att:

 • plantera nya blommor, växter och träd, även om de ersätter något som tagits bort
 • asfaltera, lägga sten och plattor samt anlägga gräsmattor, trädgårdsgångar, uppfarter, staket, grindar och murar
 • plocka ned frukt från träd och forsla bort trädgårdsavfall
 • erbjuda rådgivning, till exempel trädgårdsdesign
 • betala för verktyg och maskiner, till exempel traktorer, skyliftar och gräsklippare
 • installera, reparera eller utföra service på gräsklippare
 • bekämpa skadedjur.

Krav för rutavdrag:

 • Arbetet ska utföras på tomten där bostaden står, se Krav på din bostad.
 • Arbete på skogsmark och gemensamma ytor i en samfällighet ger inte rätt till rutavdrag.

Rutavdrag ges för att

 • klippa gräs, häckar, rosor och buskar
 • kratta löv, vattna och göda gräsmattor och rabatter
 • rensa ogräs och bekämpa mossa. Att rengöra tak och hängrännor ger däremot rätt rotavdrag, läs mer under Rengöring (rot)
 • gräva om i trädgårdsland och gräva upp häckar, rosor och buskar
 • kompostera och samla ihop trädgårdsavfall inför bortforsling
 • röja sly, vass och tång på tomten eller vid strandkanten som tillhör tomten
 • fylla upp med jord och så gräs för att återställa mark efter att buskar tagits bort.